OSALLISTUMISKRITEERIT JA SÄÄNNÖT

Tarkat ohjeet ja säännöt:


SM-kilpailuohje 2021
(Suomen Agilityliitto ry 2020, päivitetty 05/2021)

B Laji- ja arvosteluohje (Suomen Agilityliitto ry 2020) 

D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje (Suomen Agilityliitto 2020)

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun osallistuvalla ohjaajalla on oltava voimassaoleva kilpailulisenssi (A tai B) ja hänen on oltava Suomen kansalainen. Ohjaajan on oltava kilpailukelpoinen kuten säännössä D.3 (linkki ylempänä) on määritelty.

Yksilökilpailu


Koirakon on täytettävä vähintään yksi seuraavista tulosvaatimuksista:

 

 • Hallitseva yksilökilpailun Suomenmestari

 • Hallitseva yksilökilpailun piirinmestari nollatuloksella

 • Saavuttanut 1.7.2020-31.7.2021 välisenä aikana ylimmässä tasoluokassa vähintään viisi nollatulosta*,

  • joista enintään kaksi nollaa hyppyradalta

  • jotka sisältävät vähintään yhden tuplanollatuloksen** 

  • jotka saatu vähintään kolmelta eri tuomarilta.

 • Tehnyt tuplanollatuloksen SM-kisoja edeltävänä perjantaina 27.8.2021 SM-kisajärjestäjän järjestämässä kilpailussa. SM-osallistumisoikeus koskee samaa säkäluokkaa, josta koirakko on perjantaina saavuttanut oikeuttavan tuloksen.

 

* Koirakko on voinut saavuttaa nollatulokset missä vain kokoluokassa, johon sillä on oikeus osallistua. Myös SM-kilpailuihin koirakon voi ilmoittaa haluamaansa kokoluokkaan kunhan koiralla on kyseiseen luokkaan osallistumisoikeus.

 

**Tuplanollan määritelmä:

 • Suomessa samalla paikkakunnalla

 • samana päivänä

 • koirakon peräkkäiset startit kolmosluokassa

 • nollista maksimissaan vain toinen hyppyradalta.

Joukkuekilpailu
 

SAGI:n jäsenseurat voivat nimetä jäsenistään jokaiseen säkäluokkaan joukkueen, jonka koko on neljä koirakkoa ja yksi varakoirakkoa (4+1) paitsi pikkuminiluokassa, jossa koko on kolme koirakkoa ja yksi varakoirakko (3+1). 

Osallistuvilla koirilla tulee olla osallistumisoikeus ylimpään tasoluokkaan.

SM-kilpailuiden yksilökilpailussa XS- tai SL-luokassa kisaava voi osallistua S- tai L-luokassa joukkueeseen tai toisinpäin.

Seurat voivat muodostaa yhdistelmäjoukkueen yhden tai useamman SAGI:n jäsenseuran kanssa, mikäli seura ei nimeä omaa joukkuetta kyseiseen säkäluokkaan. 
Yhdistelmäjoukkue voi koostua eri seuroista säkäluokittain, kunhan omalla seuralla ei ole ko. luokassa omaa joukkuetta. Toisin sanoen, yhdessä säkäluokassa ei voi olla saman jäsenseuran koirakoita kuin yhdessä joukkueessa, pl. edustussiirron saaneet koirakot. Yhdistelmäjoukkueen koirakot eivät tarvitse edustussiirtoa, koska edustavat omaa lisenssiseuraa yhdistelmäjoukkueessa.

Lisenssiseuran luvalla jäsen voi edustaa toista SAGI:n jäsenseuraa. Edustussiirto on mahdollista rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai rotukerhon joukkueeseen sen rotuisella koiralla, jota kyseinen jäsenyhdistys edustaa ja lisenssinhaltija on seuran jäsen. 

Edustusoikeuden siirtoanomuslomake WORD tai PDF. Edustusoikeuden siirtolomake palautetaan täytettynä käyttäen tätä lomaketta.
(Lomakkeen palautus edellyttää google-tiliä. Mikäli sinulla ei ole google-tiliä, voit lähettää allekirjoitetun siirtolomakkeen sähköpostin liitteenä smagi2021@gmail.com.)

Joukkuevaihtoehdot:

 • Seuran oma joukkue, jonka jäsenet edustavat samaa lisenssiseuraa

 • Yhdistelmäjoukkue, jolloin yhdistelmäjoukkueeseen osallistuvilla seuroilla ei voi olla samassa säkäluokassa omaa joukkuetta. Seurojen yhdistelmä voi olla eri säkäluokittain. Yhdistelmäjoukkueen jäsenet edustavat omaa lisenssiseuraansa, eivätkä tarvitse edustuspoikkeuslupaa.

 • Rotujoukkue, johon voi osallistua koirakko esim. rotuyhdistyksen rotuisella koiralla. Ohjaaja voi tarvita edustuspoikkeusluvan, jos lisenssi on toisesta seurasta. Rotujoukkueen kanssa voi samassa säkäluokassa olla myös lisenssiseuralla joukkue. 

  • Huom. kahden koiran ohjaaja ei voi edustaa joukkuekisan samassa säkäluokassa kahta eri seuraa. Eri säkäluokissa edustettava seura voi olla toinen.

  • Esimerkiksi Kaisa Kisaaja EI voi osallistua Hurtan ja Rekun kanssa miniluokkaan, jossa toisena joukkueena olisi esim. lisenssiseuran joukkue ja toisena rotujoukkue. Molemmilla koirilla kisaaminen (edustaen kahta seuraa) on mahdollista niin, että Hurtta kisaa lisenssiseuran minijoukkueessa ja Rekku rotuyhdistyksen medijoukkueessa.